Waldo Lake motor ban goes to Oregon governor

«Previous
4 of 4 Photos
Next »
Read the story
Waldo Lake, Oregon
«
  • Waldo Lake
  • Waldo Lake
  • Waldo Lake
  • Waldo Lake, Oregon
»
Waldo Lake, Oregon
A paddle boarder on Waldo Lake. Photo courtesy KATU YouNews contributor whitehawk.